Projektová kancelář Ing. Petra Vaculíka nabízí projektové činnosti ve výstavbě
jako projekty rodinných domů, rekonstrukce stávajících objektů, autorský dozor
a konzultace po dobu výstavby.

Služby

Nabídka služeb v oblasti projektové činnosti ve výstavbě:

  • provádění individuálních projektů rodinných domů dle požadavků zákazníků v městské a vesnické zástavbě
  • provádění studií objektů s umístěním na pozemcích, rekonstrukce stávajících objektů, projekce staveb pro veřejnost, obytných domů a průmyslových výrobních a kancelářských objektů, napojení objektů na inženýrské sítě.
  • před vlastním návrhem porovnání záměrů stavebníka s možnostmi stavebního pozemku a s podmínkami územního plánu s případnými možnými omezeními vyplývajícími ze zvláštních předpisů (ochrana životního prostředí, památková péče, ochranná pásma, atd…)

U rekonstrukcí objektů provádím nejdříve posouzení stávajícího stavu objektu, které je pak podkladem pro návrh následujících stavebních zásahů do konstrukcí a posouzení jednotlivých technických řešení z ekonomického hlediska.

Pro vydání územního souhlasu (nově od 1.ledna 2007 podle zákona č. 183/2006 Sb.) nebo územního rozhodnutí vypracuji příslušnou dokumentaci a obstarám potřebné požadované doklady a vyjádření.

Pro ohlášení ( nově od 1.ledna 2007 podle zákona č.183 /2006 Sb.) nebo pro získání stavebního povolení vypracuji kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu požadovaném příslušným stavebním úřadem a obstarám potřebné požadované doklady a vyjádření.

Pro provádění stavby je možno v případě zájmu dopracovat i realizační dokumentaci. Rozsah těchto prací se určuje dle požadavků zákazníka, popř. dle požadavků zvolené realizační firmy. Pro realizaci stavby je vhodné vypracovat rozpočet a výkaz výměr, které budou sloužit při výběru realizačních firem.

Součástí projektové dokumentace je i Průkaz energetické náročnosti budovy.

Spolupracuji se specialisty v oboru architektura, statika staveb, vytápění, vzduchotechnika, elektroinstalace, zdravoinstalace, s rozpočtářem a s požárním preventistou.

Samozřejmostí je autorský dozor a konzultace po dobu výstavby. Dále spolupracuji se stavebníky v rámci kolaudace stavby.

Nejsem plátce DPH, takže cena projektu se nenavyšuje o DPH.

Mapa

Adresa Petr Vaculík

Kontakt

+420 732 371 877